Το νέο δίκτυο NarrowBand IoT της Cosmote

73
IoT

Η COSMOTE επενδύει δυναμικά στις νέες τεχνολογίες και αναπτύσσει το δίκτυο COSMOTE NarrowBand-IoT (ΝΒ-ΙοΤ) σε όλη την Ελλάδα. Η καινοτόμα τεχνολογία NB-IoT  προσφέρει νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις, δίνοντας ώθηση σ’ ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Έτσι, επιχειρήσεις αλλά και Δημόσιοι Φορείς μπορούν τώρα να κάνουν χρήση του νέου δικτύου και να αναπτύξουν λύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (με εφαρμογές όπως το έξυπνο parking ή ο έξυπνος φωτισμός), στην καλύτερη διαχείριση των συγκοινωνιακών δομών (μέσω της ανάλυσης της κίνησης των οχημάτων), στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας (με εφαρμογές άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση κινδύνου), στη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μέσω της έξυπνης μέτρησης ενέργειας ή νερού καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δικτύου σε σχέση με τα υφιστάμενα δίκτυα:

  • Η τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Αυτό επιτρέπει μεγάλη ενεργειακή αυτονομία των συνδεδεμένων αισθητήρων & συσκευών η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 10 χρόνια με μία μόνο φόρτιση.
  • Μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη και ισχυρή κάλυψη ακόμα κι όταν οι συσκευές βρίσκονται σε υπόγεια ή κάτω από το έδαφος.
  • Χαμηλό μηνιαίο κόστος αφού αφορά σε ΙοΤ εφαρμογές που απαιτούν μικρό όγκο μεταδιδόμενης πληροφορίας (ΚΒ). Η κατανάλωση data είναι μικρή, καθώς οι συσκευές διασυνδέονται μόνο όταν απαιτείται. Για παράδειγμα, σε εφαρμογή Έξυπνου Φωτισμού, ο λαμπτήρας θα διασυνδεθεί μία φορά κάθε 6 μήνες, όταν θα χρειαστεί αντικατάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε εδώ https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/narrowband-iot.html