Το κόστος Καθολικής Υπηρεσίας του ΟΤΕ για τα έτη 2012-2016

36
OTE

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενέκρινε τα αποτελέσματα ελέγχου των υπολογισμών του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υπέβαλε ο ΟΤΕ για τα έτη 2012 έως 2016.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΚΚΥ υποχρεούνται να το πληρώσουν στον ΟΤΕ οι υπόλοιποι πάροχοι ανάλογα με το μερίδιό τους:

  • Για το 2012, 12.691.504 ευρώ
  • Για το 2013, 7.289.044 ευρώ
  • Για το 2014, 6.018.574 ευρώ
  • Για το 2015, 6.639.429 ευρώ
  • Για το 2016, 4.166.869 ευρώ

Να υπενθυμίσουμε, Καθολική Υπηρεσία είναι το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους, και σε προσιτή τιμή.

Περιλαμβάνει την παροχή:
• Σταθερής τηλεφωνίας η οποία υποστηρίζει επιπλέον υπηρεσίες fax και χαμηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
• Ενιαίου τηλεφωνικού καταλόγου και σχετικής υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου.
• Κοινόχρηστων τηλεφώνων.
• Ειδικών ρυθμίσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, την Καθολική Υπηρεσία την παρείχε ο ΟΤΕ.