Το 5G network slicing ενέχει σημαντικό ελάττωμα ασφαλείας

13
Photo Credits: Charles Deluvio | Unsplash

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε από τον ειδικό ασφάλειας κινητών συσκευών AdaptiveMobile ισχυρίζεται ότι η επιπλέον πολυπλοκότητα που δημιουργείται από τo network slicing οδηγεί σε νέες ευπάθειες.

To network slicing περιλαμβάνει τον εικονικό διαχωρισμό του RAN και του core δικτύου για τη δημιουργία «slice» του δικτύου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης. Φαίνεται ότι οι λειτουργίες εικονικού δικτύου που εκτείνονται σε πολλά slice δεν έχουν επαρκή αντιστοίχιση μεταξύ της ταυτότητας των εφαρμογών και των επιπέδων μεταφοράς.

Σύμφωνα με το Telecoms, «αυτό το ελάττωμα στη βιομηχανία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ευκαιρίας για έναν εισβολέα να έχει πρόσβαση σε δεδομένα και να ξεκινήσει επιθέσεις σε πολλαπλά slice, εάν έχει πρόσβαση στην αρχιτεκτονική 5G με βάση την υπηρεσία», αναφέρει το δελτίο τύπου.

«Καθώς το μεγαλύτερο μέρος του βασικού δικτύου μετακινείται στο cloud και σε μια IT-based αρχιτεκτονική, τόσο πιο κατάλληλα εργαλεία hacking διατίθενται σε χάκερ», δήλωσε Dr. Silke Holtmanns, Head of 5G Security Research at AdaptiveMobile Security.

«Οι κίνδυνοι, εάν αυτό το θεμελιώδες ελάττωμα στο σχεδιασμό των προτύπων 5G δεν είχε ανακαλυφθεί, είναι σημαντικοί. Έχοντας το επισημάνει την προσοχή των βιομηχανιών μέσω των κατάλληλων φόρουμ και διαδικασιών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και τις κοινότητες για να επισημάνουμε αυτές τις ευπάθειες και να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές.»