Συμφωνία συνεργασίας Συμμετοχές 5G και Vantage Towers Greece

32
5G

H Συμμετοχές 5G και η Vantage Towers Greece υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας για την υποστήριξη του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς στην Ελλάδα.

Η Συμμετοχές 5G Α.Ε. και η Vantage Towers Greece ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με στόχο την υποστήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στην ανάπτυξη των δικτύων 5G, αλλά και των προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας επομένως στο ψηφιακό όραμα του μετασχηματισμού της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός, το οποίο διαχειρίζεται η Συμμετοχές 5G Α.Ε, θα έχουν πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 5.200 παθητικές υποδομές που διαχειρίζεται η Vantage Towers Greece στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ιστών επί εδάφους και ιστών οροφής – για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των λύσεών τους 5G.

Στις επιλεγμένες εταιρείες η Vantage Towers Greece θα παρέχει τις ευρείας κλίμακας υποδομές της που καλύπτουν διαφορετικά περιβάλλοντα όπως αστικές, ημιαστικές, αγροτικές.

Ο Αθανάσιος Έξαρχος, Chairman & MD Vantage Towers Greece ανέφερε:

«Η Vantage Towers Greece είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη που υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος 5G στην Ελλάδα. Μέσω αυτής της συνεργασίας, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, ανακουφίζοντας τις σχετικές πολυπλοκότητες φιλοξενίας και ανοίγοντας το δρόμο για τη μελλοντική 5G ετοιμότητα υποδομών στην Ελλάδα.»

Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν επίσης για τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων για την περαιτέρω ανάπτυξη του 5G οικοσυστήματος στην Ελλάδα.