Στο 5% το ποσοστό της MFS στον ΟΤΕ

49
OTE

Στο 5% ανέρχεται το ποσοστό της MFS στον ΟΤΕ σύμφωνα με την ενημέρωση του Ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΤΕ ανέρχεται το ποσοστό της Massachusetts Financial Services Company (MFS), με έδρα τη Βοστόνη των ΗΠΑ, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του Ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο αριθμός των μετοχών μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η MFS για λογαριασμό πελατών της, αμοιβαίων κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών, ανέρχεται σε 23.036.948, ήτοι ποσοστό 5,0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε».

Πηγή: Insider.gr