Σε Δημόσια Διαβούλευση η κατάργηση του χαλκού

44
OTE

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθεται το θέμα της κατάργησης του δικτύου χαλκού ΟΤΕ (Copper Switch-off) και η μετάβαση στα δίκτυα οπτικών ινών (NGA – FTTC/FTTH).

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης η στρατητική είναι σταδιακή κατάργηση του χαλκού έως το 2030, και δεν αφορά μόνο τον ΟΤΕ αλλά και τους υπόλοιπους παρόχους όπως WIND, Vodafone και Forthnet.

Μια εξέλιξη που έρχεται να πλαισιώσει το γεγονός αλλά και την προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την μετάβαση σε δίκτυα νέας γενιάς όπως το Fiber-to-the-Cabinet (FTTC) αλλά και το Fiber-to-the-Home (FTTH).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές χαλκού σε αναβαθμισμένα δίκτυα νέας γενιάς (NGA – FTTC/FTTH). Στόχοι της ΕΕΤΤ είναι αφενός η αύξηση της διαθεσιμότητας ποιοτικότερων υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες και αφετέρου η προστασία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη έως και την 21η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Το κείμενο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο www.eett.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις απόψεις τους επωνύμως, σε ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι την 21η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσδιορίσουν σαφώς τα σημεία αυτά και να τα παρέχουν σε ειδικό Παράρτημα με την επισήμανση «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», προκειμένου να μην δημοσιευθούν.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
«Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διαδικασία μετάβασης από τις παραδοσιακές υποδομές του κατέχοντος σημαντική ισχύ παρόχου πρόσβασης».