Μείωση των εσόδων της Vodafone λόγω της πανδημίας

44
Vodafone

Τα έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδος στο τρίτο τρίμηνο για το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020 διαμορφώθηκαν σε 211 εκατ. ευρώ, έναντι 219 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, μείωση 3,6%.

Η σημαντική πτώση των εσόδων από τις υπηρεσίες περιαγωγής αλλά και οι υψηλότερες διαφημιστικές δαπάνες λόγω της ενίσχυσης ανταγωνισμού είναι οι δύο λόγοι, σύμφωνα με τον όμιλο Vodafone, για τη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες που παρουσίασε η ελληνική θυγατρική κατά το α’ εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2021).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο βρετανικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος, ο συνολικός κύκλος εργασιών για το εξάμηνο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στα 452 εκατ. ευρώ από 488 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 7,4%. Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν στα 421 εκατ. ευρώ έναντι 455 εκατ. ευρώ (-7,5%). Η μείωση, όσον αφορά στα έσοδα από υπηρεσίες, κατά το α’ τρίμηνο του οικονομικού έτους της Vodafone (Απρίλιος – Ιούνιος) ήταν της τάξεως του 8,7% (199 εκατ. ευρώ έναντι 218 εκατ. ευρώ), ενώ στο β’ τρίμηνο (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) ήταν στο -6,3% (222 εκατ. ευρώ έναντι 237 εκατ. ευρώ).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το συγκεκριμένο εξάμηνο έπεσαν στα 138 εκατ. ευρώ (από 155 εκατ. ευρώ) με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη πάντως να παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση στα 66 εκατ. ευρώ (από 64 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις αυξήθηκαν στα 54 εκατ. ευρώ (έναντι 51 εκατ. ευρώ), ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 37 εκατ. ευρώ όταν πριν από ένα χρόνο ήταν θετικές κατά 15 εκατ. ευρώ. Το αρνητικό πρόσημο στις ταμειακές ροές αποδίδεται και στο «πάγωμα» πληρωμής ανεξόφλητων λογαριασμών λόγω της πανδημίας.

O αριθμός των πελατών κινητής τηλεφωνίας στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν στα 4,201 εκατ. μειωμένος σε σχέση με τα 4,343 εκατ. στο τέλος Ιουνίου. Η πτώση ενδεχομένως να οφείλεται και στην εκκαθάριση της πελατειακής βάσης της καρτοκινητής δεδομένου ότι από τα στοιχεία του βρετανικού ομίλου προκύπτει αύξηση του ποσοστού των συνδρομητών συμβολαίου στην Ελλάδα στο 36,3% από 35,6%.

Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) στην κινητή τηλεφωνία ενισχύθηκε. Το μικτό APRU διαμορφώθηκε στα 10,7 ευρώ για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου (από 9,4 ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και 10 ευρώ πριν από ένα χρόνο). Το ARPU στα συμβόλαια ήταν στα 19,4 ευρώ (από 18,2 ευρώ και 21 ευρώ αντίστοιχα), ενώ στην καρτοκινητή στα 5,4 ευρώ (από 4,3 ευρώ και 4,5 ευρώ αντίστοιχα).

Σημαντική αύξηση υπήρξε πάντως στη χρήση των υπηρεσιών δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Vodafone Ελλάδος. Στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, η χρήση των mobile data έφθασε στα 33,554 TB όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πριν από ένα χρόνο ήταν στα 27,181 TB.

Οι πελάτες σταθερής και ευρυζωνικών υπηρεσιών παρουσίασαν στο τρίμηνο μικρή αύξηση της τάξεως των 2 χιλιάδων (σ.σ. 8 χιλιάδες νέες συνδέσεις στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου) με αποτέλεσμα να φθάσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου τις 955 χιλιάδες.

Πηγή: Cnn.gr