Καθολικό ίντερνετ με εγγυημένη ταχύτητα 4Mbits προτείνει η ΕΕΤΤ

26

Καθολικό ίντερνετ με εγγυημένη ταχύτητα 4Mbits και ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 10Mbps προτείνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτείνει ίντερνετ για όλους με εγγυημένη ταχύτητα 4Mbits και ανώτατο όριο χρέωσης τα 28 ευρώ με δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον προσδιορισμό του περιεχομένου Καθολικής Υπηρεσίας και την εναρμόνιση του πλαισίου στις διατάξεις του ν.4727/2020, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 18 Ιουνίου 2018.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ προτείνει να γίνουν οι αναγκαίες αναβαθμίσεις του δικτύου της χώρας ώστε όλοι οι συνδρομητές να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση με ονομαστική ταχύτητα download τουλάχιστον 10 Mbps και εγγυημένη 4 Mbps και upload 1 Mbps, ή τουλάχιστον 30 GByte διαθέσιμα το μήνα σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν προσφέρεται με flat rate χρέωση.

Με αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παραπάνω υπηρεσία θα πρέπει να συνδυάζεται με δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1.500 λεπτών το μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα και θα προσφέρεται με μέγιστη επιτρεπτή χρέωση τα 28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέσα από γεωγραφικά εξομοιωμένα τιμολόγια που θα θέσουν σε εφαρμογή οι πάροχοι.

Να σημειωθεί, ότι η υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο ταχύτητας ίσης ή μεγαλύτερης από 4 Mbps είναι διαθέσιμη επί του παρόντος στο 97% του συνόλου των Ελλήνων συνδρομητών που λαμβάνουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχει και ένας αριθμός συνδρομητών που σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται περίπου στις 20.000 στους οποίους για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να δοθεί σήμερα υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο.

H πρόταση για τις συγκεκριμένες ταχύτητες σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην δημόσια διαβούλευση, βασίζεται στον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Επιτροπής Επικοινωνιών (COCOM), ο οποίος αναφέρει ότι ο «ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που θα προσδιοριστεί θα χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο: i) σε τουλάχιστον σε 50% όλων των νοικοκυριών και ii) σε τουλάχιστον 80% όλων των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση.