Η Intracom Telecom εφαρμόζει νέα πρότυπα αυτοματοποιημένης διαχείρισης δικτύου με την πλατφόρμα uni|MS R9

65
Intracom Telecom

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα της έκδοσης R9 της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης δικτύου.

Η Intracom Telecom, ένας παγκόσμιος προμηθευτής συστημάτων και λύσεων τηλεπικοινωνιών, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα του R9, της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης δικτύου, uniMS™, επαναπροσδιορίζοντας τις δραστηριότητες διαχείρισης σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής όπως προγραμματισμού, διάθεσης, βελτιστοποίησης και συντήρησης των ασύρματων δικτύων μετάδοσης και πρόσβασης.

Οι πάροχοι δικτύου και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου μπορούν τώρα να επωφεληθούν από μια σειρά νέων λύσεων με τη μορφή εφαρμογών αυτοματισμού κύκλου ζωής δικτύου (Εφαρμογές NLA), οι οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες προγραμματισμού RF, διαχείρισης δικτύου και ελέγχου SDN, εισάγουν λειτουργική ευελιξία και δημιουργούν προστιθέμενη αξία τόσο στους δικτυακούς όσο και στους ανθρώπινους πόρους.

Διασυνδέοντας τον σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύου σε μια ενιαία οθόνη, το uni|MS™ R9 ενισχύει την εμπειρία του χρήστη, καταργώντας τα εμπόδια επικοινωνίας μεταξύ σχεδιαστών, χειριστών και μηχανικών πεδίου, ενώ ευθυγραμμίζει τις σχετικές παρεμβάσεις με άνευ προηγουμένου τρόπο. Η αποδοχή νέων πελατών σε δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω μιας νέας διεπαφής (REST API) μεταξύ της υποδομής OSS/BSS του παρόχου και των αλγόριθμων έξυπνου σχεδιασμού του uniMS. Η συντήρηση και η διαμόρφωση των αλγορίθμων πραγματοποιείται πλέον από έναν και μόνο ειδικό (RF Planning Expert). Επιπροσθέτως, αρκετές αρχιτεκτονικές βελτιώσεις, επιβάλλουν ένα σταθερό περιβάλλον λειτουργίας με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και απόδοσης.

“Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των παρόχων υπηρεσιών. Οι εφαρμογές NLA του uniMS αποτελούν το νέο παράδειγμα για το πώς μπορούν να αυτοματοποιηθούν πολύπλοκες εργασίες και διαδικασίες καθ’ όλο τον κύκλο ζωής ενός δικτύου εξασφαλίζοντας πρωτοφανείς αποδόσεις.”, σχολίασε ο Υπεύθυνος Ανάλυσης Δεδομένων, Τεχνητής Νοημοσύνης, Διαχείρισης και Ενορχήστρωσης της Intracom Telecom, Χρήστος Ρίζος.

Η πλατφόρμα uni|MS™ έχει αναπτυχθεί με επιτυχία σε περισσότερους από πενήντα πελάτες, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας (CSP), οργανισμών δημόσιας ασφάλειας και εταιρειών κοινής ωφέλειας, υποστηρίζοντας εφαρμογές Mobile Backhauling, Fixed Wireless Access και Telecom Site Infrastructure με σημαντικό αποτύπωμα στις περιοχές EMEA, Ρωσία και CIS.