Η έκθεση σε ακτινοβολία 5G είναι απίθανο να προκαλέσει βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα

47

Το Συμβούλιο Υγείας της Ολλανδίας κατά την διάρκεια της έκθεσης 5G και Υγεία, δήλωσε ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση σε συστήματα 5G βλάπτει την ανθρώπινη υγεία, αν και αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

Συμπληρωματικά, συχνότητες παρόμοιες με τις χαμηλές και μεσαίες ζώνες συχνοτήτων 5G χρησιμοποιούνται και σε άλλες εφαρμογές εδώ και χρόνια και δεν έχουν επιφέρει επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Επομένως, το Συμβούλιο Υγείας δεν βλέπει κανένα λόγο να σταματήσει τη χρήση αυτών των ζωνών συχνοτήτων, ωστόσο συνέστησε περισσότερη έρευνα.

Ως απάντηση για τις ανησυχίες της κοινωνίας σχετικά με πιθανές επιρροές του 5G στην υγεία του ανθρώπου, το Συμβούλιο Υγείας εξέτασε εάν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με τις προβλεπόμενες συχνότητες 5G θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν αυτό το είδος ακτινοβολίας ενέχει κινδύνους για την υγεία, λόγω του ότι δεν είναι είναι γνωστό πόσο υψηλή θα είναι η έκθεση των ανθρώπων στα σύστημα 5G.

Η διαθέσιμη επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η σχέση μεταξύ 5G και ασθένειας δεν είναι αποδεδειγμένη και πιθανή. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να αποκλειστεί επιστημονικά ότι δεν υπάρχει σχέση με τον καρκίνο, τη γονιμότητα στους άνδρες, τα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης και των γενετικών ανωμαλιών. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Υγείας συνιστά προσεκτική παρακολούθηση της έκθεσης. Το συμβούλιο συνιστά επίσης να διατηρηθεί η έκθεση όσο το δυνατόν πιο χαμηλή.

Σχετικά με την υψηλότερη ζώνη συχνοτήτων 5G, το Συμβούλιο Υγείας συμβουλεύει να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η ζώνη προς το παρόν και να διεξαχθεί πρώτα έρευνα.

Δεν υπάρχει πρακτική έρευνα

Η επιτροπή εξέτασε ένα σημαντικό μέρος επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, με συχνότητες όπως αυτές που χρησιμοποιούνται (ή θα χρησιμοποιηθούν) από το 5G. Προς το παρόν, μπορεί να εξετάσει μόνο τις δυνατότητες, την εγγενή ικανότητα τέτοιων τομέων να βλάψουν την υγεία. Δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ακτινοβολίες από τα συστήματα 5G.

Πηγή: Telecompaper