Έρευνα της Vodafone για το Ταμείο Ανάκαμψης

51
Vodafone

Έρευνα της Vodafone σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την online έρευνα της Kantar (έπειτα απανάθεση του Ινστιτούτου της Vodafone) σε περίπου 15.000 πολίτες από 15 ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο), έδειξε ότι οι Έλληνες γνωρίζουν περισσότερο την ύπαρξη του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ από τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπληρωματικά, οι πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης θεωρούν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να εστιάσει σε θέματα που αφορούν την Υγεία, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας και ψηφιακές τεχνολογίες.

Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα:

  • Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους την ύπαρξη του Ταμείου Ανάκπαμψης.
  • Τo 80% των Ελλήνων θεωρεί ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για να βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές χώρες να διαχειριστούν την ανάκαμψή τους.
  • Περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι το χρηματοδοτικό αυτό σχήμα θα πρέπει κατεπειγόντως να υποστηρίξει τον τομέα της Υγείας και να εστιάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (93%) και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (92%).
  • Στην πλειονότητά τους οι Έλληνες συμφωνούν ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευρυζωνικότητα είναι σημαντικά θέματα για την ανάκαμψη.

Με το 20% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης να διοχετεύονται προς την ψηφιοποίηση της οικονομίας, υπάρχει μία σαφής ευθυγράμμιση ανάμεσα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με αυτήν τη νέα έρευνα. Ωστόσο:

  • Ένας στους δύο Έλληνες εκφράζει τις επιφυλάξεις του για το εάν τα χρήματα θα φτάσουν στους τομείς στους οποίους είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διοχετευθούν, και καταλήξουν τελικά σε σχήματα για τη διάσωση επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση της εργασιακής εφεδρείας και τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Μάλιστα, οι πολίτες στην Ελλάδα, την Γερμανία και την Ουγγαρία είναι οι πλέον επιφυλακτικοί.
  • Τα ¾ των Ελλήνων πολιτών θεωρούν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να συνδεθούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Το 42% ζητεί αυστηρούς όρους, ενώ το 33% πιο ευέλικτους. Προφανώς, οι λεπτομέρειες ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους πολίτες.

Ο Inger Paus, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Vodafone δήλωσε: «Η έρευνα Digitizing Europe Pulse υπογραμμίζει ότι οι πολίτες περιμένουν από τις εθνικές κυβερνήσεις να επιλύσουν την οξεία υγειονομική και οικονομική κρίση και υποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν στην ευρυζωνικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στο να διασφαλίσει ότι οι φωνές των πολιτών θα ακουστούν, ενόσω οι πόροι κινούνται προς αξιολόγηση και κατανομή».

Πηγή: Infocom.gr