Ενεργοποίηση κέντρων δεδομένων νέας γενιάς με αποτελεσματική διαχείριση ισχύος από την Huawei

67
HUAWEI

Η αυξανόμενη ζήτηση για τα κέντρα δεδομένων καθώς και τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού προσθέτουν νέες τεχνολογίες, με τις εταιρείες να στρέφουν το ενδιαφέρον τους όπως η Huawei για την ανάπτυξη έξυπνων λύσεων.

Η ζήτηση για τα κέντρα δεδομένων έχει αυξηθεί καθώς τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζουν να προσθέτουν καινοτόμες νέες τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη (AI), cloud computing, big data, analytics, 5G και Wi-Fi 6 συνδεσιμότητα, στις καθημερινές διαδικασίες των επιχειρήσεων.

Πρόσφατη μελέτη της «Research and Markets» διαπίστωσε ότι η υποδομή των κέντρων δεδομένων αναμένεται να επεκταθεί κατά 38,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με CAGR 9,4%, έως το 2025. Για μια ώριμη τεχνολογία όπως τα κέντρα δεδομένων, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης είναι εντυπωσιακά μεγάλος.

Τέτοιες επενδύσεις είναι αναγκαίες επειδή όλες αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), για παράδειγμα, αυξάνει τη υπολογιστική ισχύ μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών, οι οποίες ενεργοποιούν περισσότερη κίνηση δεδομένων. Επιπλέον, τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) οδηγούν τα κέντρα δεδομένων προς την ψηφιοποίηση πλήρους κύκλου ζωής στον τρόπο που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται. Για να είναι επιτυχής αυτή η μετάβαση, τα κέντρα δεδομένων πρέπει να είναι πιο έξυπνα και ψηφιακά διαχειριζόμενα. Εν συντομία, η πίεση που ασκούν αυτές οι τεχνολογίες στην εξέλιξη των κέντρων δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Αυτές οι νέες εφαρμογές οδηγούν επίσης σε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πρακτικά κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται τα κέντρα δεδομένων. Κάποτε τα κέντρα δεδομένων ήταν παραδοσιακές πλατφόρμες υποστήριξης, τώρα κατασκευάζονται ταχύτερα. Ο κύκλος εγκατάστασης έχει συμπυκνωθεί σε λιγότερο από έξι μήνες, ενώ μέχρι πρότινος θα έπαιρνε ένα έτος.

Αυτά τα πιο σύντομα χρονοδιαγράμματα προέκυψαν λόγω αρθρωτού σχεδιασμού, όπου τα κέντρα δεδομένων είναι κατασκευάζονται σε αρχιτεκτονικές μονάδες. Αυτό επιτρέπει την ταχεία κατασκευή, επιτρέποντας παράλληλα στις επιχειρήσεις να κάνουν με απλή διαχείριση την όποια επέκταση χωρητικότητας με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Η λύση UPS SmartLi της Huawei έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των κέντρων δεδομένων. Η λύση περιλαμβάνει ένα αρθρωτό UPS υψηλής πυκνότητας ισχύος και μπαταρίες λιθίου υψηλής πυκνότητας ενέργειας που βελτιστοποιούν την λειτουργία του κέντρου δεδομένων. Η πυκνότητα υψηλής ισχύος θα βοηθήσει επίσης στην εξοικονόμηση 50% του αποτυπώματος σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τροφοδοτικά και ο έξυπνος έλεγχος μπορεί να διατηρήσει σταθερή τροφοδοσία για να διασφαλίσει ότι το κέντρο δεδομένων είναι πάντα σε λειτουργία.

UPS SmartLi της Huawei 

Ως πρόσθετο όφελος, η λύση UPS SmartLi εφαρμόζει μια μοναδική τεχνολογία χρήσης ενεργού ρεύματος που υποστηρίζει τη μικτή χρήση παλαιών και νέων γραμμών, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να κάνουν τη μετάβαση από μπαταρίες μολύβδου σε μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η τεχνολογία που έχει ενσωματώσει η Huawei στη λύση UPS SmartLi σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με μονάδες UPS ανταγωνιστών. Με κύκλο ζωής 5.000 φορές αποφόρτιση στο 50% (Depth of Discharge (DOD)), συνεπάγεται ότι μια επιχείρηση δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσει τη μονάδα της για 10 χρόνια, μειώνοντας το συνολικό κόστος (TCO) και επιτρέποντας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βρουν οικονομικά πλεονεκτήματα μέσω της επένδυσης στα συστήματά τους.

Η Frost & Sullivan, ανέφερε στην έκθεσή της «Global Modular Uninterrupted Power Supply (UPS)» η πρόβλεψη αγοράς για το 2023, είναι ότι το αρθρωτό UPS SmartLi της Huawei θα είχε ως αποτέλεσμα να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κόσμο.

Πηγή: Infocom.gr