Εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet

59
Forthnet

Η Forthnet ανακοίνωσε την εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο με τον κ. Πέτρο Κατσούλα να αναλαμβάνει καθήκοντα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Η Forthnet με ανακοίνωση της, γνωστοποίησε ότι ο κ. Πέτρος Κατσούλας εκλέχθηκε ομόφωνα από το ΔΣ, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  διαδέχοντας τον κ. Dirk Gerkens (Ντιρκ Γκέρκενς).

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Dirk Gerkens (Ντιρκ Γκέρκενς) του Herbert (Χέρμπερτ), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης από τη θέση του μέλους όλων των Επιτροπών και Υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, της παραίτησης έχουσας ισχύ από 12.02.2021.

Με αυτόν τον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό μέλος

2. Δημήτριος Τζελέπης του Ευάγγελου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

3. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε), Μη εκτελεστικό μέλος

4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος

2. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε), Μέλος

3. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Μέλος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου:

Ο κ. Πέτρος Κατσούλας είναι στέλεχος της οικονομικής αγοράς (financial markets professional) με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης σε τομείς όπως: έρευνα μετοχών (equities research), ανάλυση επενδύσεων (investment analysis), συγκέντρωση κεφαλαίων (capital raising), αναδιαρθρώσεις (restructuring), στρατηγική & έλεγχος (strategy & control). Ειδικότερα, έχει διατελέσει Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών (European Telecoms) στην Credit Suisse (1996-2010), Διευθύνων Σύμβουλος στην Εθνική Χρηματιστηριακή (2010-2013), Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Τράπεζα Eurobank (2013-2015), ενώ από το 2015 είναι Διευθυντής Επενδύσεων στην Elikonos Capital. Ο κ. Κατσούλας, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και στον έλεγχο αποτελεσμάτων εταιρειών, συντεταγμένων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS). Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.» (2007-2018), ενώ συμμετέχει και στην Επιτροπή Ελέγχου της, επίσης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG – 2018 έως σήμερα).