Εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ η κοινή εταιρεία της Vodafone και Wind

73

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ενέκρινε την δημιουργία κοινής εταιρείας της Vodafone και Wind, αφού αποφάνθηκε πως δεν προκαλεί σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στις αγορές.

Να υπενθυμίσουμε, ότι οι δύο εταιρείες προχώρησαν στην σύσταση εταιρείας κοινής συμμετοχής με τον τίτλο Vantage Towers Greece, η οποία θα διαθέτει και θα διαχειρίζεται τον παθητικό εξοπλισμό των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για τις δύο εταιρείες στην Ελλάδα.

Η Vantage Towers Greece θα γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης παθητικής υποδομής για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα με ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο διαθέτει 5.200 πύργους κεραιών (macro-towers) και εκτιμώμενα έσοδα για το οικονομικό έτος του 2020 ύψους 132 εκατομμυρίων ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDAL στα 114 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 55 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ:

Κατά τη σημερινή 967η Ολομέλεια, η ΕΕΤΤ ενέκρινε τη γνωστοποίηση συγκέντρωσης των εταιρειών VODAFONE και WIND (άρθρα 5-10 Ν.3959/2011), σύμφωνα με την οποία οι δυο εταιρείες διαχωρίζουν τους κλάδους των παθητικών υποδομών τους και τους εισφέρουν σε μια νέα εταιρεία, η οποία θα τους διαχειρίζεται προσφέροντας σχετικές υπηρεσίες, βάσει μίσθωσης. Η νέα εταιρεία θα βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας VODAFONE.

Η ΕΕΤΤ, ασκώντας τις αρμοδιότητές της ως αρχή ανταγωνισμού, αξιολόγησε τις επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πρόσβασης των τρίτων, στην παροχή υπηρεσιών μίσθωσης υποδομών στη νέα οντότητα, στις περιεχόμενες συμβατικές δεσμεύσεις της συμφωνίας, στη μη ύπαρξη νεοεισερχόμενου παρόχου στην Ελληνική αγορά, στον αντίκτυπο της συναλλαγής στην τιμολογιακή πολιτική των παρεπόμενων αγορών και στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς, καταλήγοντας ότι παρά τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης της εξεταζόμενης αγοράς στην οποία λαμβάνει χώρα η συγκέντρωση, δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Τέλος, η ΕΕΤΤ δεσμεύτηκε να εξετάσει την τροποποίηση της συμφωνίας κοινής χρήσης δικτύου των 2 εταιρειών, που περιλαμβανόταν στον φάκελο της εξεταζόμενης συγκέντρωσης, βάσει των άρθρων 1 Ν.3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ.