Μπορεί η Ευρώπη να φτάσει τον αγώνα για 5G;

62
5G

Η Telecoms.com καλεί εξειδικευμένoυς τρίτους να μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με τα πιο πιεστικά ζητήματα του κλάδου. Σε αυτό το κομμάτι, ο Jonatan Matsson, Partner και η Ευρώπη πρωτοστατούν στην πρακτική της Kearney για τις επικοινωνίες, τα μέσα και την τεχνολογία, που εξετάζει τους πολιτικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην κακή απόδοση 5G στην Ευρώπη.

Το 2021 δεν είναι ένα έτος ιδανικό για 5G στην Ευρώπη. Γιατί; Διότι καθώς ο κόσμος ανακάμπτει από την οικονομική πτώση της πανδημίας Covid-19, το κέντρο βαρύτητας της επιχειρηματικής καινοτομίας θα απομακρυνθεί περισσότερο από την Ευρώπη εάν δεν κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατόν η υποδομή των δικτύων 5G και δεν συντελεστεί η ταχύτερη ανάπτυξη τους. Με αυτόν τον τρόπο, η Ασία και οι ΗΠΑ θα αποκομίσουν τα οφέλη.

Σύμφωνα με το Telecoms.com το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί, παρά την ηγετική θέση τής σε θέματα τεχνολογίας, η οποία οφείλεται σε καθυστερημένες δημοπρασίες φάσματος και την διστακτικότητα των παρόχων σε αυτό τον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν ότι το 5G είναι κρίσιμη εθνική υποδομή και κλειδί για τον εκσυγχρονισμό των πρωτογενών βιομηχανιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι μεταφορές, τότε γιατί οι ίδιοι δεν συντελούν στην ανάπτυξη των δικτύων 5G;

Γιατί η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για 5G

Σύμφωνα με μια έκθεση του οργανισμού τηλεπικοινωνιών ETNO και της ερευνητικής εταιρείας Analysys, ο αριθμός των Ευρωπαίων που μπορούσαν να συνδεθούν σε δίκτυο 5G το Σεπτέμβριο ήταν 24%, σχεδόν διπλάσιο από το 13% το 2019. Ωστόσο, αυτός είναι αριθμός που υστερεί αρκετά σε σχέση με άλλες χώρες όπως για παράδειγμα το ποσοστό 76% των Αμερικανών που απολαμβάνουν υπηρεσίες 5G, και ακόμη πιο μακριά το 93% στη χώρα της Νότιας Κορέας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δημοπρασίες 5G, το φάσμα, την ευρύτερη αγορά και τις υποδομές τηλεπικοινωνιών, καθώς και την τεχνολογική ετοιμότητα του πληθυσμού και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά από την Ευρώπη σε ετοιμότητα 5G (Kearney, 5G Readiness Index 2021). Ενώ η Νορβηγία και η Ελβετία δεν βρίσκονται μακριά, οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες – Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία – υπολείπονται.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αιτία αυτής της ανισότητας είναι οι κανονισμοί λειτουργίας. Ενώ οι ΗΠΑ μπόρεσαν να δημοπρατήσουν μεγάλες ζώνες φάσματος υψηλών συχνοτήτων λόγω του ευνοϊκού ρυθμιστικού τους περιβάλλοντος, μεγάλο μέρος της Ευρώπης αντιμετώπισε καθυστερήσεις στις δημοπρασίες ραδιοφάσματος λόγω αυστηρών κανονισμών.

Επομένως, αυτό είναι ένα κομμάτι, το οποίο απαιτεί αλλαγές. Οι ΗΠΑ και η Ασία φαίνεται να γνωρίζουν επί του παρόντος ότι το 5G αποτελεί βασικό οικονομικό μοχλό για μια ποικιλία βιομηχανιών B2B (Business-to-Business).

Αυτό απαιτεί αλλαγή στις προοπτικές. Οι ΗΠΑ και η Ασία φαίνεται να γνωρίζουν επί του παρόντος ότι η άμεση αξία της 5G αποτελεί βασικό οικονομικό μοχλό για μια ποικιλία βιομηχανιών b2b.

Θέτοντας όλα αυτά τα στοιχεία, το ερώτημα είναι: μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί;

Πηγή: Telecoms