Από κοινού έρευνα για την ανάπτυξη δικτύων 6G στις ΗΠΑ

64
6G

Οι μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών έχουν σχηματίσει συμμαχία με άλλες εταιρείες, προκειμένου να εντείνουν την έρευνα της τεχνολογίας 6G.

Η από κοινού συμμαχία, λεγόμενη ως Next G Alliance έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι η Βόρεια Αμερική είναι ο ηγέτης στην ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς ασύρματης τεχνολογίας.

Η Susan Miller, CEO και Πρόεδρος της ATIS, λέει:

«Καθώς οι χώρες σε όλο τον κόσμο προχωρούν σε φιλόδοξες ερευνητικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 6G, είναι κρίσιμο η βιομηχανία της Βόρειας Αμερικής να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός συνεργατικού χάρτη πορείας για την προώθηση της θέσης της ως παγκόσμιου ηγέτη την επόμενη δεκαετία.

Το έργο της Next G Alliance προσφέρει ακριβώς αυτό – από την έρευνα έως την εμπορευματοποίηση – και θέτει τα θεμέλια για μια ζωντανή αγορά για τη βορειοαμερικανική καινοτομία στις μελλοντικές γενιές κινητής τεχνολογίας. ”

Στα μέλη της συμμαχίας 6G περιλαμβάνονται οι AT&T, Bell Canada, Ciena, Ericsson, Facebook, InterDigital, JMA Wireless, Microsoft, Nokia, Qualcomm, Samsung, TELUS, Telnyx, T-Mobile, US Cellular και Verizon. Αναμένονται πληροφορίες και για άλλα ιδρυτικά μέλη.

Οι τρείς βασικοί στόχοι της συμμαχίας:

  • Αναπτύξτε έναν εθνικό χάρτη πορείας 6G.
  • Ευθυγράμμιση των ενδιαφερόμενων στις προτεραιότητες για το 6G για να επηρεάσετε τις κυβερνητικές πολιτικές και τη χρηματοδότηση.
  • Προσδιορίστε τις στρατηγικές που θα διασφαλίσουν την ταχεία απορρόφηση του 6G σε νέες αγορές και επιχειρηματικούς τομείς.

Το 5G παραμένει η βασική προτεραιότητα των τηλεπικοινωνιών προς το παρόν. Οι περισσότεροι πάροχοι αναμένουν ότι θα χρειαστούν περίπου δέκα χρόνια για να δημιουργήσουν τα δίκτυά τους 5G στις ΗΠΑ.